همه مطالب در بهداشت دهان و دندان

تشخیص بیماری های دهان

blt1 تشخیص ناهنجاری ها و بیماری های بافت های دهان تخصصی در دندانپزشکی است . این ناهنجاری ها ممکن است محدود به حفره دهانی باشد از جمله :

arr narenji آفت کوچک

arr narenji گازگرفتگی گونه

arr narenji بوی بد دهان

arr narenji خشکی دهان

arr narenji تغییرات دهانی همراه با افزایش سن

arr narenji فلوروزیس

arr narenji دندان قروچه (براکسیزم)

بيشتر

تاثیر فلوراید آب در پوسیدگی دندان

32246 رابطه پوسیدگی دندان با میزان فلوراید آب مصرفی :

میانگین DMFT در گروههای با مقادیر متفاوت فلوراید آب آشامیدنی ، با هم اختلاف دارند . بخش اعظم فلوراید مورد احتیاج بدن از طریق آب آشامیدنی تامین می شود در آب برخی از مناطق کشور که مقدار فلوراید آب آشامیدنی بیش از حد مطلوب می باشد ، فلوئوروزیس با شیوع نسبتا بالا اتفاق می افتد . فلوراید با مکانیسم های متفاوتی می تواند موجب افزایش مقاومت دندان نسبت به پوسیدگی و نیز سبب جلوگیری از پوسیدگی گردد که عبارتند از:

بيشتر

بیماری های لثه

blt1 بیماری های لثه یکی از شایع ترین بیماری های مزمن عفونی است که اغلب افراد در طول زندگی به آن دچار میشوند . این بیماری ممکن است در مقاطع مختلف طول عمر نمایان شود و در صورتیکه درمان نشود عواقب مخرب شدیدی ایجاد میکند .

بيشتر

العربی