دکتر حسن اذانگو خیاوی

متخصص پروتز دندان

دکتر حسن اذان گو

دکتر حسن اذان گو متخصص پروتزهای دندانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

پروتز به هر جسمی که به طور مصنوعی ساخته شده و جایگزین یک عضو از دست رفته بدن انسانی میشود اطلاق میگردد . در زمینه دندانپزشکی پروتزها معمولا جایگزین دندانهای از دست رفته میشود ولی تنها شامل این مورد نیست و در مواردی که قسمتی از فک به دلایلی مثل سرطان و تصادفات و غیره از بین میرود توسط پروتز های مصنوعی که ساخته میشود جایگزین میگردد . در زمینه جایگزینی دندانهای از دست رفته ما از سه نوع پروتز استفاده میکنیم که شامل پروتز های متحرک ،ثابت و ایمپلنتها میشود که خود نوعی از پروتز ثابت میباشد .

 

 

العربی